top of page

BEYİN HARİTALARI

Beyin haritaları bilginin sistematik olarak bilgi kütüphanelerimize yani beynimize yerleştirilmesini sağlayarak anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirir. Anlamlı öğrenme ise olamayan öğrenme ve alışıldık öğrenmenin aksine yeni bilginin, beynimizdeki diğer bilgilerle ilişki kurmasını sağlar ki bu da kalıcı öğrenmeyi tesis eder. Bilgi kişiyle ne kadar alakalı ise işlenmesi ve hatırlanması o kadar kolay olur. Detaylar kadar büyük resmin görülmesi anlamlandırmayı, konunun derinine inmeyi ve yüzeysel olmayan öğrenmeyi gerçekleşir.

hafızayı, yaratıcılık/üretkenlik becerilerini ve düşünme yetisini geliştirir. 

bottom of page