top of page

Ders Çalışma Teknikleri

Önemli olan sadece bilmek değil, ANLAMAK
Beyin Haritaları, ders çalışma metodu olarak öğrenciyi %100 öğrenmeye götürebilecek en efektif not tutma ve tekrar etme tekniğidir. Hızla gelişen ve değişen dünyada, üretilen yoğun bilgiyi, sadece okumak değil zihinde tutmak, gerektiği zaman hatırlamak büyük önem taşımaktadır. Olağanüstü özelliklerle donatılan beynimiz ne yazık ki tekrarlarla öğrenebilmektedir. Ancak bilgiyi sistematik olarak tekrar etmek için artı bir zaman gerekmektedir. Beyin Haritaları işlevsel yapısından ve beynin her iki yarım küresini kullanmaya uygun olarak geliştirilmiş bir yöntem olmasından dolayı tekrarlarla hem zamandan tasarruf sağlar hem de tam bir öğrenme sağlayarak başarıyı destekler ve yükseltir.
2014-11-23 14.15.44.jpg
bottom of page